Home / Ms Thủy Huyền

Ms Thủy Huyền

Đặc điểm in vải silk InKyThuatSo

Giá in vải silk được tính theo m2 vải silk đặt in, thông thường, có 3 mức phí khi tính giá in vải silk: in vải silk mực nước, in vải silk mực dầu, in vải silk mực UV. Đặc điểm in vải silk In vải silk mực nước In …

Xem Blog